شماره :
گیرنده :
متن :
نام :
نام خانوادگی :
شماره همراه :
شماره ثابت :
بازه زمانی تماس :

ارتباط با مدیر عامل

کاربر گرامی
لطفا موارد مربوط به پشتیبانی را از بخش پشتیبانی داخل سامانه پیگیری بفرمایید.
این بخش تنها ارتباط شما با مدیر عامل مجموعه می باشد و پیگیری موارد پشتیبانی از این بخش امکان پذیر نمی باشد.

شماره تماس دفتر مدیریت:
66130678- 021  داخلی 110
09122940601