ارتباط با مدیر عامل

کاربر گرامی
لطفا موارد مربوط به پشتیبانی را از بخش پشتیبانی داخل سامانه پیگیری بفرمایید.
این بخش تنها ارتباط شما با مدیر عامل مجموعه می باشد و پیگیری موارد پشتیبانی از این بخش امکان پذیر نمی باشد.

شماره تماس دفتر مدیریت:
53896- 021  داخلی 110

عضویت در خبرنامه

دریافت آخرین اخبار و اشتراک در خبرنامه ما با یک کلیک