پیامک بیشتر با تعرفه بسیار کمتر از تعرفه پایه شما

 

درود برشما
شرکت داده گستران وب ایده بسته های تخفیفی شارژ برای مشترکین خود در نظر گرفته است تا مشترکین مجموعه قادر به خرید تعداد پیامک بیشتر با هزینه کمتر از تعرفه پایه خود باشند.
بسته های شارژ تخفیفی به شرح ذیل می باشد.
200 هزار پیامک =  تعرفه 90 ريال به قیمت 19,620,000 ریال
500 هزار پیامک =  تعرفه 88 ريال به قیمت 47,960,000 ریال
1 میلیون پیامک =  تعرفه 85 ريال به قیمت 92,650,000 ریال
2 میلیون پیامک =  تعرفه 84 ريال به قیمت 183,120,000 ریال
3 میلیون پیامک =  تعرفه 83 ريال به قیمت 271,410,000 ریال
4 میلیون پیامک =  تعرفه 82 ريال به قیمت 357,520,000 ریال
5 میلیون پیامک =  تعرفه 81 ريال به قیمت 441,450,000 ریال 
10میلیون پیامک = تعرفه 79 ريال به قیمت 861,100,000 ریال
20میلیون پیامک = تعرفه 75 ريال به قیمت 1,635,000,000 ریال

هزینه هر کدام از بسته ها به حساب شرکت واریز گردد و تصویر فیش واریزی از طریق تیکت اعلام گردد تا تعداد شارژ اعمال گردد. 
لازم به ذکر است این تعداد شارژ روی تعرفه پایه محاسبه میگردد و روی کلیه اپراتور ها قابل استفاده می باشد.

 

عضویت در خبرنامه

دریافت آخرین اخبار و اشتراک در خبرنامه ما با یک کلیک