فراهم شدن ارسال پیامک از طریق نام تجاری یا mask

پیرو اطلاعیه اپراتور ارسال با نام تجاری یا (mask) فعال گردید.

در این سرویس به جای شماره 1000،2000،3000 و.. نام تجاری مانند Idehpaym نمایش داده می شود. حائز اهمیت هست که فعال سازی این سرویس فقط برای ارگان های دولتی و بانک ها میسر می باشد. در صورت اعلام شرایط جدید ، اطلاع رسانی خواهد شد.

 

عضویت در خبرنامه

دریافت آخرین اخبار و اشتراک در خبرنامه ما با یک کلیک