شماره :
گیرنده :
متن :
نام :
نام خانوادگی :
شماره همراه :
شماره ثابت :
بازه زمانی تماس :

طرح ویژه خطوط 021 و 026

طرح ویژه فروش خطوط ثابت 021 و 026 تا 11 خرداد ماه

در این طرح کلیه خطوط 8 رقمی متناظر به قیمت 12 هزار تومان قابل ثبت می باشد. تعرفه خطوط 026 با 021 یکسان می باشد.

برای فعال سازی وارد پنل شوید و از قسمت تنظیمات > سفارش خط> 021 را انتخاب کنید.