تعرفه خطوط اختصاصی

خطوط پیامکی مختلف چه تفاوتی دارند ؟
شماره های (رهیاب) 1000 و(آتیه) 2000 و (مگفا) 3000 و (رهیاب پیام گستران) 50001 ، (راهکار سرزمین هوشمند) 50002 ، (ارمغان) 50004 و (آسانک)021 که همگی در سامانه ایده پیام قابل استفاده است از طرف مخابرات به اپراتور های مختلف تخصیص داده شده است و تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آ نها می باشد.
خطوط اختصاصی
تمامی پنل ها امکان سفارش شماره از اپراتور ها را دارا هستند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک دارند و به این طریق می توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر منشی پیامک ، تحلیلگر، وب سرویس و.. ....... استفاده و بهره برداری نمود.

خط اختصاصی رایگان
برای هر کاربر یک خط اختصاصی 50002 و یک خط اختصاصی 50004 به صورت انتخابی از سرشاخه شرکت به صورت رایگان ارائه می شود. همچنین برای نماینده های محترم نیز برای هر کاربر جدید که ثبت نام می کنند این خط رایگان شامل می شود. این خطوط به صورت دائمی و اختصاصی هستند.


تعرفه خطوط 1000

ردیف شماره نمونه تعداد ارقام کاربران نمایندگی نمایندگی ویژه
غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی
1 1000XXXXXXXXXX 14 299,000 569,000 271,000 522,000 262,000 505,000
نکته * ملاک رند بودن شماره :

1. شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.

2. ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.

3. قیمت خطوط رند خطوط غیر متناظر 021 از طرف اپراتور اعلام می شود.

شرایط نمایندگان ویژه :

1. روزانه بیش از 15 هزار پیامک ارسال داشته باشند.

2. خرید های ایشان یکجا و بیش از 5 میلیون تومان باشد.

3. روزانه حداقل 3 خط اختصاصی خریداری نمایند.

نکته های مهم خطوط ها :

1. شماره های 14 رقمی 50002 و 50004 برای هر کاربر فقط یک خط ارائه میشود حتی به نماینده سطح 10.

2. تعرفه خطوط 8 رقمی در اپراتور 50004 باتوجه به رند بودن خطوط تعرفه متغییر می باشد..

طراحی شده توسط واحد طراحی و توسعه وب ایده .لطفا به جای کپی برداری ! دانلود کنید